Tag: Marc Luyckx Ghisi

Numero 3 e 4 del 2023

 

thumbnail of GF Lettura di immagine ok

thumbnail of GF Marc Ghisi presentazione

thumbnail of W 8 marzo

thumbnail of W Avvelenamento Ferdinando II

thumbnail of W ERTO Autieri arte e filosofia

thumbnail of W LUONGO per capire i poeti

Numero 10-11 del 2022

thumbnail of GF M L GHISI – FORMIA 28 maggio

thumbnail of SEMINARIO CISAT

thumbnail of W Forte Maschio Angioino

thumbnail of GF ERTO REC ALOSCO

thumbnail of GF GILY ONNICENTRISMO

 thumbnail of GF METTA CONVERSAZIONI

thumbnail of GF M.LISTA, la prof Zappa Claudio

thumbnail of PAPI MOZART